logotyp
Paní učitelky:

      Věra Šimková

      Bc. Alexandra Vollínová Dis.Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
Slon i slůňě nerado stůně.
Radši troubí písně sloní,
ať nám z toho v uších zvoní.Milí rodiče a milé děti,
protože se stále nemůžeme sejít ve školce, máte tu zase pár nápadů na velikonoční týden. Hody, hody doprovody
Seznamovaní se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základní poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 

Nabídka činností:

 • Povídání si s rodiči: Co jsou svátky jara? Kdo to ví? Co jsou Velikonoce? Proč se slaví? Co je to pomlázka? Proč chodíme na koledu?
 • Dechová cvičení: děti si zmačkají kousek papíru do kuličky, budou do ní na stole foukat a snažit se ji trefit do nějakého cíle
 • Velikonoční motivované cvičení (zajíc skáče hop, hop, hop; ptáček létá; kuře zobe; had se plazí aj.)

 

Náměty na výtvarné činnosti:

 • Pokus: potřeby (kreslící karton A4 a potravinářské barvy nebo barvy na vajíčka sypké, rozprašovač); z papíru si děti vystřihnou vajíčko; posypou barvami podle své fantazie a na závěr vajíčko postříkají rozprašovačem s vodou
 • Zdobení vajíček přírodními barvami: červenohnědá (odvar z cibulových slupek)
 • Děti si procvičí základní a některé vedlejší barvy a zopakují si číselnou řadu do „10“ (mohou počítat a třídit víčka od pet lahví podle barvy)
 • Procvičení jemné motoriky stříhání a lepení
 • Pokud si děti zasadily nějaké semínko, mohou pozorovat jeho postupný růst. Mohou si zasadit i osení.

 

Společné čtení s rodiči pohádky „O kohoutkovi a slepičce“ (Otázky k textu: O čem byla pohádka? Která zvířátka tam vystupovala? Co se stalo kohoutkovi? Jakou povahu měla slepička? Jakou povahu měl kohoutek? Kdo pomohl kohoutkovi? …

 

Děti si zopakují koledu „Hody, hody doprovody“

 

Předškoláci: cvičení zrakového vnímání (pexeso), prostorové pojmy a cvičení na rozvoj motoriky (rovnání např. špejlí podle velikosti – později i se zavázanýma očima; sestavování geometrických tvarů)


Přejeme Vám všem krásné prožití Velikonoc, dětem bohatou nadílku a Vám pevné zdraví. Těšíme se, až se sejdeme ve školce.
Věrka a Saša

 

 

 

 
Všechno kvete

Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

Nabídka činností:

 • Povídání si o jarních kytičkách, jejich poznávání a z čeho se kytka skládá. Uvědomění si, že musíme přírodu chránit a radovat se z ní.
 • Didaktické hry s hláskami: Kolik má slabik (vytleskat) jarní kytička? Na jaké písmeno začíná např. narcis, sněženka, bledule, tulipán, petrklíč, …?
 • Jarní motivované cvičení (sluníčko se probudilo, protáhlo a zasvítilo, kytička se probudila a vystrčila hlavičku ven; zasadíme semínko, přikryjeme hlínou aj.)
 • Výtvarné činnosti: vytvoření koláže kytičky (vytrhávání z barevných časopisů a nalepování na předkreslenou kytku).
 • Procvičení jemné motoriky: třídění semínek, luštěnin; porovnávání tvarů, velikostí, barev.
 • Děti si mohou společně s rodiči zasadit nějaké semínko.


Opakování písniček s jarní tematikou např. Travička zelená, Na jaře, Sluníčko, popojdi maličko.


A naučit se krátkou básničku s pohybovým doprovodem na závěr:

KYTIČKA

Maličká cibulka pod zemí, (dřep, ukazujeme na zem)
že hezká kytka je, dobře ví. (dřep upravujeme se)
Na jaře při prvním sluníčku (pomalu přecházíme do stoje)
vystrčí ven svoji hlavičku. (…až na špičky)
Pak stačí jen malá chvilička (pomalu přecházíme do stoje)
a venku je celá kytička. (… až na špičky)

 
Předškoláci si mohou procvičit geometrické tvary. Naučit se svou adresu a jména rodičů.Přejeme hodně zdraví a klidu.

Saša a Věrka

 

 

 Co nás čeká v březnu :

4.3. Středa – poslední plavání za účasti rodičů

5.3. Školní zralost připravenost ze ZŠ  v 15,15 h (Mgr. Hauzírek, Mgr. Fořtová, Mgr.    Bošanská)

10.3. Předškoláci návštěva 1. tříd ZŠ

17.3.  návštěva knihovny v Boleticích

Návštěva hopsária v Děčíně – dopravní výchova (datum bude upřesněn)

24.3. Cvičný poplach

26.3. Předškoláci s rodiči Pohádková cestička do ZŠ v 15,15 h

27.3. Dentální hygiena 9,15 h

31.3.  Velikonoční jarmark 12 – 16 hodin

Každé úterý kroužky

Každý den předškoláci MAXÍK


Když je jaro v plné kráse, když má zelenou,

na trávníku kluci hrají s míčem kopanou. 
     
      

BŘEZEN – Příroda se probouzí


Cíl: rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 

Tématické bloky :

Přišlo jaro, snížek taje
Příroda se probouzí
Hurá na zahradu
Všechno kveteCo nás čeká v únoru:

4.2. Kouzelník Waldini v 9,15 hodin

11.2. Třídní schůzky v 15,15 hodin

17.2. – 21.2. Masopustní týden

18.2. Masopustní průvod s rodiči od 15,15

18.2. Masopustní karneval s Tygříky

Každé úterý kroužky v jednotlivých třídách kromě 25.2.

Každou středu plavání kromě 26.2.

 

A když je tu bílá zima, už jsme na konci,

Chcete li tak na shledanou někde na kopci.

 
ÚNOR : Svět je samá pohádka

Cíl: Rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální.

Tématické celky:                                                                             

Budulínek
Červená Karkulka
Masopust
O veliké řepě                                                                       


Co nás čeká v lednu:

6.1. Oslava Tří králů

14.1. Návštěva předškoláků na dětském oddělení Děčínské nemocnice – Interaktivní program „Nebojte se nemocnice“

Každé úterý kroužky v jednotlivých třídách

Soutěž ve stavění sněhuláků

Hod sněhovou koulí


LEDEN - Zima, zima, zimička

Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví.

Tématické celky:

Tři králové
Hrajeme si na sněhu
Zdraví vítám
Mrzne, až praští                                                                        

 
Co nás čeká v prosinci:

3.12. Vystoupení v pečovatelském domě ve 12.15 hodin

3.12. Kroužky v jednotlivých třídách

4.12. 2. lekce plavání

5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

9.12. SVÁŤOVO DIVIDLO v 9,30 hod. – pohádka Jak se slonovi splnil sen

10.12.  JARMARK 12,00 – 16,00 spojovací chodba

10.12. Kroužky v jednotlivých třídách

11.12. 3. lekce plavání

11.12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY v 18 hodin před pavilonem Slůňátek

12.12. Vystoupení v ZŠ

13.12. Neseme dárky zvířátkům – DDM Boletice

17.12. VÁNOCE S RODIČI v 15,15 hodin


A když je tu bílá zima, už jsme na konci,

Chcete li tak na shledanou někde na kopci.

PROSINEC: Adventní čas

Cíl: přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tematické bloky: 

Mikuláš
Vánoční stromeček
Těšíme se na Ježíška

 Co nás čeká v listopadu:

5.11. Učení se zvířátky – v případě vhodného počasí

Každé úterý - Kroužky v jednotlivých třídách 14,45 – 15,15

6.11. Poslední návštěva solno – jodové jeskyně

12.11. 1. secvičná na zahradě MŠ (MŠ Májová a MŠ Borovského na vystoupení na Masarykově náměstí) – datum vystoupení bude upřesněn.

12.11. Návštěva v Mýdlárně Rubens

19.11. Fotografování dětí – Zima pan Poul

25.11. – 29.11. Adventní tvoření

27.11. 1. lekce plavání

29.11. Návštěva prvňáčku ze ZŠ BoleticeLISTOPAD – Podzimní les

CÍL: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory apod

Tématické bloky :

Strašidelný týden
Péče o prostředí
Zvířátka se chystají na zimu
Barevený les
Adventní tvoření

 Co nás čeká v říjnu:

Každé úterý - Kroužky v jednotlivých třídách 14,45 – 15,15

Každý čtvrtek -  Návštěva solné jeskyně

21.10. Podzimní keramické tvoření – DDM Boletice

Podle počasí – Hit flora a zoo koutek

25.10. Čarodějný karneval


ŘÍJEN – Barevný podzim

CÍL: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Tématické bloky :

Změny v přírodě
Ovoce a zelenina
Zvířata v lese
Přiletěl barevný drak
Co nás čeká v září:


Přivítací týden, seznámí se s novými kamarády, seznámí se s prostory mateřské školy. Společně si zazpíváme, budeme hrát hry a další pohybové aktivity zaměřené na seznamování s novými kamarády a jejich jmény, pozvolné učení tanečků a pohybových říkanek, které nás ve školce budou provázet. 

ZÁŘÍ: První poznání

CÍL: uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která si stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat  a pomáhat mladším dětem.

 
Tématické bloky :

Naše školička
Kamarádi
Moje rodina
Podzim přichází


Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign