logotyp
Paní učitelky:

      Daniela Barcalová 
      Bc. Alexandra Vollínová Dis.

Asistentka pedagoga:

      Gabriela ProvázkováOmluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
Slon i slůňě nerado stůně.
Radši troubí písně sloní,
ať nám z toho v uších zvoní. 

II. A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete – li tak nashledanou někde na kopci

P R O S I N E C - Adventní čas

Cíl: Přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tématické bloky:
-Mikulášská nadílka
-Kouzelný vánoční stromeček
-Čekáme na Ježíška

Co nás čeká v prosinci:

5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ – dopoledne

6.12. Vánoční vystoupení pro seniory

12. 12. Vánoční besídka pro rodiče

13.12. Vánoční Jarmark V MŠ od 14, 00 - 16, 30 hod. (v prostoru spojovací chodby)

13.12. Česko zpívá koledy 18:00

Hodnocení za listopad:

První týden v listopadu jsme se věnovali halloweenu a dušičkám. Dětem se velmi líbil karneval plný soutěží, her, tancování. Povídali jsme si o lese (co v něm roste a kdo v něm žije). Vytvářeli jsme s dětmi pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou. Hodně času jsme trávili venku a učili jsme se prožitkovým a situačním učením. Pověděli jsme si legendu o sv. Martinovi. Děti experimentovaly s barvami. Poslední týden jsme se věnovali začínajícímu se adventu. S dětmi jsme nacvičovali písničky a básničky na vánoční besídku. Mluvili jsme o zvycích vánoc, adventním věnci. Společně jsme vánočně vyzdobili naši třídu.

I. Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají  se lidem do dvorů

L I S T O P A D - Podzimní les

Cíl: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory apod.

Tématické bloky:
-Dušičkový týden
-Košík plný vitamínů
-Krmíme zvířátka
-Barevný podzim
-Kouzelný čas adventu

Co nás čeká v listopadu:

2. 11. 2023 Strašidelný karneval

10. 11. 2023 Keramika

13. 11. 2023 Vánoční focení

Adventní tvoření s rodiči v MŠ

Hodnocení za říjen:

Děti charakterizovaly nadcházející podzim a jeho znaky, plody podzimu. Vytvářely si elementární povědomí o širším přírodním prostředí a jeho neustálých proměnách. Dokázaly podle obrázku popsat, jak se mění příroda na podzim. Opakovaly si roční období a dny v týdnu. Pojmenovávaly ovoce x zeleninu, společně jsme pekli jablečný toust a děti dokázaly poznat ovoce a zeleninu, rozlišit je i podle smyslů. Dětem se velmi líbily výtvarné a pracovní činnosti. Děti si procvičily jemnou i hrubou motoriku. Poznávaly jehličnaté x listnaté stromy, keře a dokázaly sdělit, z čeho se strom skládá. Opět jsme maximálně využili prožitkového učení. Dětem se velmi líbila procházka do lesa, kde děti se zájmem a úspěšně plnily úkoly.  S rodiči jsme společně dlabali dýně, které nám zdobí třídu.

Ř Í J E N - Barevný podzim

Cíl: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Tématické bloky:
-Babí léto
-Hravý podzim
-Houby, houby, houbičky
-Les a zvířátka v něm

Co nás čeká v říjnu:

-Výlet do lesa nad Boletice – poznávání přírodnin, plodů lesa, plnění úkolů, environmentální výchova

-Drakiáda

-5.10. -začínají vzdělávací koutky

-24.10. Celoškolková akce- „Dlabání“ a zdobení dýní

Hodnocení za září:
Děti se seznamovaly s novým prostředím MŠ. Posilovaly prosociální chování nejen v dětském kolektivu, ale i ke vztahu k ostatním lidem. Děti se podílely na tvorbě pravidel třídy a snažily se je zapamatovat, dodržovat. Starší děti pomáhaly mladším. Děti se formou prožitkových a situačních her pokusily poznávat své kamarády, respektovat je. Naučily se rytmizovat jednoduchá slova. Procvičily si barvy. Naučili se píseň „Školková“, básničku „Ve školce se máme rádi“. Předškoláci se učili vyjmenovat roční období, dny v týdnu, které musíme neustále opakovat.

Z Á Ř Í - První poznání

Cíl: Uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat a pomáhá mladším dětem

Tematické bloky:
-Vítej, školko
-Poznáváme kamarády
-Naše třída
-Tvoříme si pravidla

Co nás čeká v září:

-Slavnostní přivítání

-Třídní schůzka

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign