logotyp
Paní učitelky:
      Ilona Horová
      Lucie Omaníková

Asistent pedagoga:
      Petra MancováOmluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
Ať už ráno svítí slunce,
prší nebo sněží,
kdo s medvídkem ráno cvičí,
celý den je svěží.

Houpačka a prolézačka,
pro medvídka je to hračka.
Pohyb, hra a čerstvý vzduch,
v zdravém těle zdravý duch.

II. A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete – li tak nashledanou někde na kopci

Ú N O R - Svět je samá pohádka

Cíl: Rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální

Tématické bloky:

-O veliké řepě
-Koblížek
-Perníková chaloupka
-Kohoutek a slepička
-Masopust

Co nás čeká v únoru:

-27.2. Kouzelník Waldiny

-Příprava na masopust

-20.2. Masopustní - akce MŠ

Hodnocení za leden:

V měsíci Lednu jsme se přivítali radostně se věnovali zimním tématům. Děti poznávaly, jak zimu využívat k zábavě. Děti se seznámily se svátkem tří králů, naučili se píseň My tři králové a rozlišovaly písmena, ve vytvořených královských korunách se jimi i stali. V průběhu celého měsíce jsme děti vedli k podpoře i upevňování zdraví, zima i mráz ukázali svou sílu. K velké radosti napadl i sníh, děti si užily stavění sněhuláků, zimní radovánky i koulovačky. Děti během témat poznávaly tělo jeho části, odlišnosti, třídily a skládaly puzzle, postavy. Poznávaly základy zdravého životního stylu a osvojovaly si návyk zdravého dýchání v zimním a mrazivém počasí. Vedly jsme hravou formou děti k prevenci a ochraně zdraví, poznávaly, co dělat pro zdraví, jak se chovat v nemoci. Naučily se zimní básničku a písně, třídily i přiřazovaly tvary. Vytvořily si sněhuláky a trénovaly počítání s aktivitami. Procvičily si tělo, pojmenovaly si zimní sporty a opakovali jsme si bezpečné chování nejen při sportu i celkově v zimním období. Při pobytu venku jsme pozorovali změny v přírodě, proměny počasí a sledovali ptáčky.


L E D E N - Zima, zima, zimička

Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví

Tématické bloky:

-Holka, kluk, naše tělo
-Bacil Bubák
-Sněhuláček panáček
-Zimní hrátky

Co nás čeká v lednu:

-5.1. 2023 – Tři králové

-Péče o krmítka na zahradě

-Podle sněhových podmínek soutěž ve stavění sněhuláků

- 23.1. 2024 Třídní schůzka

Hodnocení za prosinec:

V Adventním čase v prosinci bylo naším cílem přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky. Užili jsme si společně několik akcí motivovaných blížícími se svátky i adventem. Celý měsíc si děti plnily úkoly s interaktivní tabulí a otevíraly si postupně adventní kalendáře a vybíraly si každý den něco pro radost. Předškoláci procvičovali počty, poznávali číslice na kalendáři, procvičovali Grafomotoriku. Třídili jsme barvy, tvary, řadili podle vzoru, trénovali i jemnou motoriku při vyrábění ozdob. Děti se seznamovaly i se zvyky a svátky Vánoc. Na návštěvu přišel do školky Mikuláš doprovázený andělem a čerty s pořádnou nadílkou, děti mu za odměnu přednesly naučené básničky a zazpívaly píseň. Děti ze všech tříd vystupovaly v Domě pečovatelské služby, aby, tradičně jako každý rok, potěšily seniory básničkami i zpěvem koled a drobnými dárečky.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci, moc nás i děti potěšilo společné vánoční odpoledne. Pro rodiče a blízké si děti připravily na besídku několik básní a vánočních koled. Děti si pak našly dárečky pod stromečkem a užili sispolečné chvíle hru s rodiči a blízkými.

Děkujeme všem za účast při vytváření výrobků a taky za návštěvu na Jarmarku v MŠ. A pěkně strávený společný večer při akci Česko zpívá koledy, doufáme, že jsme se svátečně naladili. Před Vánoci děti potěšilo Sváťovo dividlo s vánočním loutkovým představením. Přejeme všem klidné svátky, plné pohody a hodně štěstí, úspěchu do nového roku, hlavně mnoho zdraví.


P R O S I N E C - Adventní čas

Cíl: Přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tématické bloky:
-Miku, Miku, Mikuláš
-Vánoce vánoce přicházejí
-Čekání na Ježíška

Co nás čeká v prosinci: 

5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ – dopoledne

6.12. Vánoční vystoupení pro seniory

12. 12. Vánoční besídka pro rodiče

13.12. Vánoční Jarmark V MŠ od 14, 00 - 16, 30 hod. (v prostoru spojovací chodby)

13.12. Česko zpívá koledy 18:00

Hodnocení za listopad:

V Listopadu v tématu Podzimní les si děti všímaly změn v přírodě a poznávaly, co je les, co v něm roste a žije, a to nás vedlo k její ochraně. Obdivovali jsme a manipulovali s přírodninami, poznávaly barvy listí a při té příležitosti jejich znalost. Při pobytu venku jsme si hráli s listím, tvořili skřítky z přírodnin a pouštěli jsme si i draka ve větru. Děti se seznámily i s ostatními třídami poznávaly jejich pravidla, režim. Užili si mnoho zábavy strašidelné dny i soutěže. Děkujeme všem za ochotu a spolupráci. Děti si taky odnesly odměny a diplomy za vytvořené draky, které jsme si ve třídě vystavovali. Užili jsme si vánoční tvoření z keramické hlíny i se podívali za zvířátky. Jeli jsme na výlet do Muzea v Děčíně, kde jsme si užili adventní program „dědečku vyprávěj“, kde děti poznávaly, z jakých materiálů se vyráběli dárky. Děti skládaly 3D puzzle stromeček a třídily adventní věnce podle barev. Učily se třídit předměty podle různých kritérií (velikostí, materiálu) a v průběhu měsíce předškoláci procvičovaly posloupnost i množství. Užili jsme si společné vánoční vyrábění dětí s rodiči, vytvořené výrobky pak vystavíme na vánočním Jarmarku. Děkujeme všem rodičům a rodinným blízkým za pomoc a spolupráci během všech akcí.

I. Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají  se lidem do dvorů

L I S T O P A D - Podzimní les

Cíl: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory apod.

Tématické bloky:
-Ospalé sluníčko
-Skřítek Podzimníček
-Přiletěl podzim do zahrady
-Zvířátka v lese

Co nás čeká v listopadu:

Pouštění draka- dle počasí 

Sběr a poznávání přírodnin

13.11. Vánoční fotografování

Hodnocení za říjen:

V měsíci říjnu jsme již přivítali podzim, všechny děti si na školku zvykly a bez potíží se adaptovaly a naučily se mnoho nového zvládnout sami. Zahájili jsme tzv. koutky, děti měly možnost poznávat všechny třídy naší MŠ a zároveň vždy ve čtvrtek poznávaly, a zkusily si mnoho zajímavých aktivit od pokusů v Malé laboratoři u Medvídků přes Dílničku - Polytechnický koutek ve třídě Opiček, Enviromentální koutek ve třídě Sloníků až po Faunu a flóru u Tygříků. Předškoláci se začaly více záměrně věnovat předškolním aktivitám a posloupně se rozvíjely a seznamovaly s předškolními aktivitami a úkoly, které se objevují na nástěnce třídy. Během podzimních témat děti poznávaly a rozlišovaly ovoce, zeleninu, hledaly podzimní plody i znaky, naučily se nové básničky a písně. Povedla se nám společná akce drakiáda, kdy za spolupráce rodičů si děti doma vyrobili draky, ze kterých jsme si udělaly ve třídě Medvídků výstavu, děti si poznávaly, kdo draka donesl, jaké má barvy, tvary, který materiál na výrobu se použil. Moc děkujeme za spolupráci všem rodičům a příbuzným za vyrobené a donesené draky a taky za zdobení naší třídní přírodniny (větve v pařezu). Konec měsíce jsme si strašidelně užili a zakončili společným zdobením dýní, za spolupráci a ochotu rodičům i příbuzným děkujeme.

Ř Í J E N - Barevný podzim

Cíl: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Tématické bloky:
-Měla babka čtyři jabka
-Dráček Mráček
-Podzimní zahrada
-Podzim u medvídků

Co nás čeká v říjnu:

-5.10. -začínají vzdělávací koutky

-Výzva pro rodiče a děti – vyrobte si draka ( drakiáda )

-24.10. Celoškolková akce- „Dlabání“ a zdobení dýní

Hodnocení za září:
V měsíci září jsme se po prázdninách znovu sešly a přivítaly. Nové i původní děti se postupně adaptovaly a seznamovaly se s naší školkou, třídou Medvídků. Děti si pozvolna zvykaly být bez opory blízkých, učily se samostatnosti a poznávaly nový kolektiv. První den proběhla akce přivítání s barevnými balónky, při které se všichni vyfotili, za zvládnutý první den si děti jako odměnu odnesly svůj balónek domů. Děti ze třídy Medvídků se přivítaly a seznámily i s novou učitelkou Lucií Omaníkovou. Během září pak děti poznávaly i celou školku její režim, třídu i třídní pravidla pomocí her. Poznávaly nové kamarády, seznamovaly se mezi sebou, učily se formou her a básní poznávat svá jména i učitelek na třídě. Pomocí her poznávaly a vyhledávaly si svou značku, našly si své místo ve třídě i šatně. Pomáhaly utvářet pravidla třídy pomocí básní jsme je dále upevňovaly. Navštívili jsme celou školku prohlédly a poznaly všechny třídy. A prozkoumaly i koutek s žížalkami, kde vytváří kompost.

Z Á Ř Í - První poznání

Cíl: Uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat a pomáhá mladším dětem

Tématické bloky:
-Hra se jmény
-Těším se do školky
-Třída medvídků
-Hrajeme si s kamarády

Co nás čeká v září:

-Slavnostní přivítání

-Třídní schůzka

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign