Login
Paní učitelky
Ilona Horová
Hana Navrátilová

ČERVEN
1. června jsme si jeli zaskotačit do Hopsária v Pivovaru Děčín a pořádně jsme si to tam užili. Zahráli jsme si na odvážlivce, vylezli jsme i do nejvyššího patra průlezového bludiště. Znalost dopravních předpisů jsme si prověřili při jízdě na dětských dopravních prostředcích, absolvovali jsme na nich několik křižovatek. Tělo jsme si uvolňovali v prostoru s malými měkkými míčky. To se to odpočívalo!
7. června jsme se vydali na turistický výlet do Jetřichovic. Tam a zpět jsme sice jeli autobusem, ale Jetřichovice jsme zdolali pěší chůzí. Nejprve jsme si řádně prohlédli okolí a potom jsme se vydali do lesa, kde jsme si povídali o okolní přírodě a hráli si na písčité stezce.
Začali jsme opět sbírat plastová víčka (pro Nikýska). Všem, kdo Nikýskovi nosil plastová víčka, děkujeme.
S předškoláky ze třídy Medvídků jsme se rozloučili 14. června dopoledne na zahradě MŠ (u našeho pavilonu). Nejprve jsme si všichni zasoutěžili. Po soutěžích jsme si pochutnali na dovezené pizze, kterou jsme zapíjeli dětským šampaňským. Nechyběl ani přípitek. Po občerstvení dostali předškoláci vysvědčení. Zavzpomínali jsme si i na společné chvíle prožité v MŠ. Na závěr jsme si všichni zatančili. Ve třídě na nás čekal poklad. To bylo radosti!
14. června dopoledne proběhlo na zahradě MŠ slavnostní rozloučení se všemi předškoláky. Sváťovo divadlo mělo pro tuto akci připraven krásný program. Nejprve pasoval Sváťa předškoláky na školáky, potom zahrál se svou kolegyní pohádku Koblížek. Na závěr si předškoláci zazpívali a zatančili. Každý předškolák dostal šerpu, knihu s věnováním a pamětní list.
MEDVÍDCI A PANÍ UČITELKY PŘEJÍ VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY.


KVĚTEN
1. května jsme navštívili Planetárium v Teplicích. Dozvěděli jsme se spoustu věcí o vesmíru nám doposud zcelaneznámých. Nejprve nás k pozornosti motivoval zvídavý popleta Rákosníček ve třech promítaných pohádkách.Poté, za pomoci přístroje planetária, jsme se zaujetím sledovali, co nás všechno ve vesmíru obklopuje.
10. května nás navštívil na naší školní zahradě kouzelník s ptáčky (Zdeněk Burghauser), zajímavým a poučným vyprávěním nás informoval o životě svých zvířátek. Ukázal nám výra, orla skalního i stepního, barevného papouška, kanárka a malého králíčka. Zvířátka jsme nejen pozorovali, ale i hladili a chovali. Během svého vystoupení dokázal i kouzlit. Do kouzel zapojil i děti.
15. května odpoledne se přišly maminky a babičky podívat na pásmo písniček a básniček, které jsme měli pro ně přichystané k jejich svátku Den matek. Pásmo se moc líbilo, svědčil o tom vydatný potlesk. Líbil se i dáreček (magnetka s fotkou), který maminky dostaly společně se sladkou pusinkouod své ratolesti.
Na zahradní slavnosti 31. května odpoledne jsme si zaskotačili a zasoutěžili. Nejprve jsme již jako tradičně obešli v doprovodu učitelek a asistentek naší školku. Průvod vedly v tanečním tempu boletické mažoretky, které po obchůzce předvedly na školní zahradě své vystoupení. Všem přihlížejícím jsme řádně zamávali. Po obchůzce si nás převzali rodiče a obešli s námi všechny přichystané disciplíny. Naše úspěšnost v soutěžních disciplínách byla oceněna žetony, za které jsme si v našem obchůdku nakoupili, co se nám líbilo. Po celou dobu zábavného dopoledne hrála hudba.


DUBEN
Výlet 4. dubna do Zubrnic se nám velice vydařil. Dozvěděli jsme se nové a zajímavé informace o Velikonocích. Měli jsme možnost nejen vnímat výklad, ale i ukázat jak jsme zruční. Zdobili jsme papírové tulipány, tvarovali velikonoční Jidáše (pečivo), vyzkoušeli jsme si, jak se dlabe jezerní sítnice (aranžovací materiál) a krmili jsme ovečky. Velikonoční Jidáši se nám povedli, upečené jsme je ochutnali a aby byly ještě chutnější, namáčeli jsme si je do medu. Mňam!

9. a 10. dubna proběhla v naší MŠ akce Sběr starého papíru. Naše třída nasbírala 302,4 kg papíru. Za obdržené peníze koupíme potřebné věci. Každému, kdo se akce zúčastnil, děkujeme.

10. dubna jsme se jeli podívat do Muzea v Děčíně, kde byla nainstalována scenerie pohádky „ Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Pod vedením pana průvodce jsme se stávali pohádkovými postavami a aktivně jsme sezapojili do dramatizace. Za šikovnost a aktivitujsme dostali pracovní listy, na kterých byl zpracován obsah pohádky.

16. dubna nás navštívilo divadlo Koloběžka a zahrálo nám pohádku „Krakonošova čarovná fajfka“. Pohádka nás zaujala a moc se nám líbila.

16. dubna jsme za krásného, slunečního počasínavštívili ZOO v Děčíně. Se zájmem a nadšením jsme pozorovali a poznávali exotická zvířata a prostředí, ve kterém žijí.

26. dubna dopoledne jsme se všichni proměnili v čarodějnice. V maskách, zhotovených rodiči, jsme si zasoutěžili a pochutnávali na opečené uzenině, kterou nám upravila paní kuchařka. Akci jsme původně naplánovali na zahradu MŠ. Nepříznivé počasí nám k uskutečnění akce na školní zahradě zabránilo. Za snaživost jsme obdrželi Čarodějnické vysvědčení. To bylo radosti!


BŘEZEN
6. března jsme zavítali (budoucí školáci) do 1. tříd ZŠ v Boleticích nad Labem. Školáci nám předvedli, co se všechno zvládli již naučit. Naučili se toho opravdu hodně. I my jsme nezůstali pozadu a předvedli jsme, co už umíme. Odpovídali jsme na otázky p. učitelky, počítali jsme, snažili jsme se i poznat některá písmenka. Vyzkoušeli jsme si sezení ve školních lavicích a psaní na tabuli. Cítili jsme se jako skuteční školáci. Na závěr jsme si i zazpívali a zarecitovali.
12. března jsme navštívili Městskou knihovnu v Děčíně. Paní knihovnice nám ukázala prostředí knihovny a seznámila nás s tím, jak to v knihovně „chodí“. Od té doby si častěji hrajeme s knížkami a snažíme se s nimi, co nejopatrněji zacházet.
Pří hledání velikonoční nadílky jsme si užili spoustu legrace. Zpívali jsme velikonoční koledy a zahráli si pohybovou hru se zpěvem Zajíček v své jamce. Zajíček si dal dost práce s velikonoční nadílkou. Nadílku uložil do košíku a ukryl na zahradě MŠ. Měli jsme z ní ohromnou radost. Domů jsme si nesli nejen nadílku, pomlázku, ale i své vlastnoručně vyrobené výrobky - osení s kuřátky a velikonoční kraslici.
28. března se uskutečnila poslední lekce plavání. Lekce se mohli zúčastnit i rodiče a podívat se na své plavce.ÚNOR
6. února jsme navštívili Hasičský záchranný sbor v Děčíně. Byli jsme seznámeni s povinnostmi hasičů a s hasičským vybavením. Práce hasičů je opravdu náročná. Čas, který zbýval do příjezdu autobusu, jsme vyplnili krmením kachen a labutí.
7. února nás navštívil kouzelník Waldiny a ukázal nám pár svých kouzel. Ke každému kouzlu si přizval pomocníka či pomocnici. Viděli jsme zmizení prstýnku, ztrátu kuličky a spoustu dalších kouzel. Jednalo se skutečně o skvělou podívanou. A na závěr svého vystoupení vytvaroval každému balónek -meč, žirafa, kočka, pes.LEDEN
5. ledna jsme se oslavou Tří králů - Kašpara, Melichara a Baltazara rozloučili s vánočním obdobím. Popovídali jsme si o tradici, zazpívali píseň „My tři králové přicházíme k vám…“a odstrojili vánoční stromeček.
Od 11. ledna do 22. března se předškoláci účastní plaveckého kurzu. Kurz absolvuje pouze ten předškolák, kterého rodiče do kurzu přihlásili a zaplatili 700,- Kč. Kurz se skládá z deseti lekcí. Poslední lekce se můžou zúčastnit i rodiče.
23. ledna nám zahrálo divadlo Koloběžka poučnou pohádku „Jak zvítězit nad bacily“. Už víme, co máme dělat, abychom byli zdraví a jak si máme své zdraví chránit.


Prosinec
1. prosince dopoledne nás navštívil Mikuláš s andělem a čertem. Maličko jsme se báli, ale zbytečně. Básničky i písničky se Mikulášovi, andělovi i čertovi líbily. Zlobili jsme jen malinko. Obavy brzy vystřídala radost z bohaté nadílky.
12. prosince to u nás vonělo purpurou a vánočním cukrovím. Vánoční dopoledne s rodiči probíhalo v radostné a pohodové atmosféře. Vánoční besídka, kterou jsme předvedli s vypětím všech sil, byla oceněna vydatným potleskem a radostným úsměvem. Po besídce na nás čekalo velikánské překvapení. Pod stromečkem byla bohatá vánoční nadílka, kterou jsme společně s rodiči rozbalili a společně si s ní hráli. Při hraní a povídání jsme ochutnávali cukroví a popíjeli čaj. K sváteční pohodě přispěl i poslech vánočních koled. Jednu jsme si společně i s rodiči zazpívali.
13. prosince nás navštívilo Sváťovo divadlo a zahrálo nám krásnou pohádku „Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce“.Listopad
3. listopadu proběhlo preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí. Vyšetřeny byly pouze děti, jejichž rodiče měli o vyšetření zájem a zaplatili částku 150,- Kč.
Počátkem listopadu byla ukončena akce Čertíci na kole. Všem, kdo se akce účastnil sběrem plastových víček, děkujeme.
8. listopadu nás navštívilo divadlo Úsměv a zahrálo nám pohádku Koblížek. Pohádka se nám moc líbila.
30. listopadu jsme se rozloučili s podzimním obdobím a začali se připravovat na Advent. Ohodnotili jsme draky, které jsme vyrobili doma s rodiči. Každý účastník Drakiády byl za svůj výtvor odměněn diplomem.
ŘÍJEN
4. října nám Sváťovo divadlo zahrálo pohádku „Máša a tři medvědi“.
Vyráběli jsme doma s rodiči draky, opravdu jsme se snažili. Už se těšíme na jejich ohodnocení, které proběhne v příštím měsíci.
Nosili jsme okrasné dýně, několik jsme jich vydlabali, ozdobili a pomalovali. Draky i dýněmi jsme vyzdobili interiér třídy.
Předškoláci se účastní akce „Cvičíme se zvířátky“, kterou pořádá Česká obec Sokolská. Cvičení je rozvrženo do deseti lekcí.
16. - 17. října nosili rodiče na rampu MŠ starý papír. Podařilo se jim ho nanosit 425 kg. Děkujeme.
25. října jsme si ve strašidelných kostýmech, které nám přichystali rodiče, řádně užili akci „Strašidelné dopoledne“. V maskách jsme si hráli, tančili a pochutnávali na dobrůtkách. Domů jsme si kromě příjemných zážitků odnesli diplom i sladkou odměnu.


ZÁŘÍ
A máme tady další školní rok a s ním i nové „spolužáky“. Během krátké doby se z nás stali velcí kamarádi a šikovní kutilové.
Sběrem plastových víček jsme i nadále spoluúčastníky akce „Čertíci na kole“.
Začali jsme sbírat žaludy a kaštany, které budou zvířátkům v zimě určitě chutnat.
22. září nám divadlo Koloběžka zahrálo pohádku ČERVENÁ KARKULKA.

Napište nám

Vaše jméno/firma:

Váš e-mail:

Váš telefon:*

Váš-text:


Opište prosím, kontrolní kód z obrázku

Opište prosím, kontrolní kód z obrázku:


ul. Májová
Dne 10.11.2017 k nám do školky zavítá Sváťovo divadlo >>


NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Akce školky

ul. Májová 372
ul. Dlouhá 112
ul. K. H. Borovského 336

Mateřská škola Boletice, MŠ Děčín XXXII

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign