Login
Paní učitelky:
Miluše Buryšková
Bc. Lucie Omaníková


Duben u Tygříků
Cílem tohoto měsíce bylo seznámit děti se světem lidí i zvířat, s blížícími se svátky jara a s jejich tradicemi. Rozvíjet u dětí schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí, dbát na bezpečnost, což si děti procvičily spolu s pravidly silničního provozu a při orientaci v dopravě a dopravních prostředcích. 
Seznámily se s dopravními prostředky, poznávaly jejich zvuky i prostředí, kde jezdí, létají, plují. Učily se, jak se bezpečně chovat na ulici, ve městě, chápat význam dopravních značek. Děti se učily řešit kreativně problémy a situace, zkoušely si, co dělat při nehodě, jak zavolat pomoc, jak se chovat. Poznávaly IZS čísla vyhledávaly je a přiřazovaly.
Poznávaly význam dopravních značek, semaforu, přechodu pro chodce. Naučené pak procvičovaly na interaktivní tabuli či při hře s dopravními prostředky, určovaly barvy i tvary. Vyzkoušely si pokusy, které průběžně pozorovaly a trénovaly dech při foukání do lodiček na vodě.
Plnili jsme úkoly při Cestě za velikonočním zajíčkem.
Poznávaly význam velikonočních tradic, učily se velikonoční koledy. Každý den jsme věnovaly jiné barvě a přizpůsobily tomu oblečení. Jeli jsme taky do muzea na pohádku O perníkové chaloupce, kde děti plnily úkoly a zdobily perníčky, které pak dostaly spolu s velikonoční nadílkou. Každý den si taky zdobily vajíčka různými technikami a podle barev jednotlivých dnů.
Děti poznávaly tradice a seznámily se s oslavami svátku čarodějnic. Naučily se kouzelná zaříkadla, píseň Ježibaba. Hrály nové pohybové hry motivované čarodějnicemi. V maskách čarodějů a čarodějnic si užily soutěže a čarodějnický průvod. Předškoláci se účastnili dopravního dne, pomocí prožitku opakovali, již naučená pravidla a plnily zadané úkoly. Březen u Tygříků
Tento měsíc jsme se učili o přírodě nutnosti jí chránit a vážit si jí. Poznávali jsme první jarní kytičky, opakovali,  jaká jsou mláďátka zvířat. Na procházkách jsme si kytičky i ukazovali a pozorovali změny v přírodě.  Březen je měsícem knihy, navštívili jsme knihovnu ve škole v Boleticích, kde nám paní knihovnice ukázala spoustu knížek. Měli jsme i možnost vidět, jak se knihy půjčují.
Učili jsme se hrát kuličky, podívali se, kde jsou v okolí hřiště, ukázali si, jak se pouští obruč a točí káča. Předškoláci navštívili základní školu a zažili jednu vyučovací hodinu. Zapojili jsme se také do „Ponožkového dne“, kterým jsme vyjádřili podporu lidem s Dawnovým syndromem. Tento den, jsme si dali na každou nožku jinou ponožku.
Seznamovali jsme se pomocí obrázků, interaktivní tabule a procházek  s naším městem, ve kterém žijeme a s naším bezprostředním okolí. Náš domov jsme stavěli z kostek, malovali. Opakovali jsme stále barvy a tvary, ale také prostorové pojmy. Četli jsme a dramatizovali pohádku „Budka“ Také nás navštívilo divadélko Koloběžka.
Tento týden jsme se společně zúčastnili akce „Den pro naší zahradu“ a společně s rodiči jsme si uklidili školkovou zahraduÚnor u Tygříků

Tento měsíc, jsme se učili o částech těla, o zdravém životním stylu. Části těla jsme se naučili nejen pojmenovat, ale při pohybových aktivitách i rozhýbat. Tancovali jsme, učili se obratnosti. Zakončení měsíce února byl týden plný řemesel, byli jsme cukráři, pekaři i řezníci. Celý masopustní týden jsme zakončili karnevalem, kde byl každý za nějaké povolání. Při hrách a soutěžích jsme vyhráli spoustu odměn a dobře jsme se pobavili

Leden u Tygříků

oslavili svátek Tří králů a ukončili vánoční období, seznámili jsme se se zvyky a tradicemi tohoto svátku.
Věnovali jsme se zdraví a zdravému životnímu stylu. Pozorovali jsme přírodu a změny v ní. Měsíc jsme zakončili pokusy s vodou a zjistili jsme , kde se voda bere, jaký je koloběh vody
Zábavné bylo vystoupení kouzelníka, se kterým si někteří z nás mohli zakouzlit, který navštívil naši MŠ.

Napište nám

Vaše jméno/firma:

Váš e-mail:

Váš telefon:*

Váš-text:

Souhlasím s využitím osobních údajů pro účely marketingu


Opište prosím, kontrolní kód z obrázku

Opište prosím, kontrolní kód z obrázku:


NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Akce školky

ul. Májová 372
ul. Dlouhá 112
ul. K. H. Borovského 336

Mateřská škola Boletice, MŠ Děčín XXXII

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign