Login
Vítejte na našich stránkách
"...Jaké se děti rodí, to v moci žádného není, ale aby dobrým vedením na dobré vyšly, to v moci naší jest… "
                                                                                J.A.Komenský

O NÁS

 Naše mateřská škola Děčín XXXII, získala 1.1.1996 spolu se svou školní jídelnou právní subjektivitu jako první škola v děčínském regionu. 1.1.2003 se sloučila s druhou čtyřtřídní boletickou MŠ K.H.Borovského a s jednotřídní MŠ Dlouhá v Křešicích, tím se stala devítitřídní mateřskou školou. Každé pracoviště má k dispozici svou školní zahradu s různými hracími prvky.

 

Co nabízíme?

- veškeré úsilí zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby se děti v mateřské škole cítily šťastně a spokojeně. Snažíme se o vytvoření co nejlepších podmínek pro osobní rozvoj všech dětí.

- respektujeme jedinečnosti dítěte, podporujeme jeho zájmy a schopnosti, napomáháme k vytváření zdravého sebevědomí a sebeúcty.

- preferujeme situační a prožitkovou výuku, díky které si děti osvojí nové poznatky a dovednosti zcela přirozeně.


 Co je naším cílem?

- všestranný a harmonický rozvoj dětské osobnosti pestrými aktivizujícími formami, které rozvíjejí děti po stránce duševní i tělesné

-vytvoření prostředí, které bude pro děti zdrojem úspěšnosti a uspokojení.

- vedení každého dítěte v souladu s jeho přirozeným vývojem, plynule, s přiměřenou a postupně narůstající náročností a průběžnému zajišťování odpovídající podpory v rozvoji a učení.

- rozvoj talentu a podpora touhy po dalším vědění

 


Mateřská škola Boletice, MŠ Děčín XXXII

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign