logotyp

Oznámení pro rodiče - provoz školní jídelny

Mateřská škola oznamuje všem zákonným zástupcům, že z důvodu nepříznivé epidemiologické situace COVID -19 je provoz jídelen v našich mateřských školách přerušen a to z důvodu organizačních i technických. Předpokládané přerušení provozu je do 21.3.2021.
         
       Děkujeme za pochopení.                                                     
                                                        Mgr. Iveta Mácová
                                                     ředitelka mateřské školy

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR
dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200.

Na základě tohoto krizového opatření Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021  do dne 21. března 2021:

provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

Rada města na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR a omezení šíření koronaviru rozhodla, že bude na pracovišti: 

Mateřské školy Rakovnická 306, Děčín III.


zajištěn provoz od 6:00 hod. do 16:00 hod., a to pouze pro děti, jejichž rodiče jsou lékaři, zdravotní sestry, zaměstnanci Integrovaného záchranného systému, podrobně viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

Co je potřeba doložit pro náhradní umístění dítěte v jiné MŠ v době nouzového stavu

Pokud rodiče budou potřebovat náhradní umístění v MŠ v době nouzového stavu, mohou si v MŠ Májová vyzvednout kopii evidenčního listu dítěte. V případě, že si rodič evidenční list v naší MŠ nevyzvedne, musí doložit v MŠ Rakovnická: rodný list dítěte a následně i potvrzení o proočkování dítěte.

 
Formulář: Ošetřovné člena rodiny
Formulář vyplňte a odevzdejte svému zaměstnavateli, ten jej poté doplní a po ukončení měsíce odešle na vaši OSSZ.
Návod k vyplnění:
 
Nebo další informace o ošetřovném naleznete např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Oznámení pro rodiče

Mimořádné opatření 
Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jako správního úřadu, který je příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a to ze dne 22. 2. 2021.

Vydává Mgr. Iveta Mácová - ředitelka Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, p.o., Děčín, pro všechny dospělé osoby při vstupu do budov z důvodu narůstajícího počtu nakažených COVID-19 v ČR, toto  mimořádné opatření jako prevenci pro další šíření onemocnění :

 žádáme všechny, aby v době stavu nařízení dodržovali přísná hygienická, bezpečnostní, organizační opatření a postupy k zamezení možného šíření onemocnění COVID – 19,

vstup do areálu mateřské školy pro všechny dospělé osoby pohybující se dále v prostorách MŠ 

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

děti chodící do naší organizace pouze roušku, a to při pobytu venku

 • u vstupu do MŠ – proveďte dezinfekci rukou
 • nezdržujte se zbytečně v šatnách – dodržování rozestupů
 • předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění,
 • zákaz nošení vlastních hraček z domova,
 • rodiče zajistí dostatečné, vhodné množství oblečení (budeme trávit více času na školní zahradě za každého počasí),
 • omlouvání dětí je beze změn (do 8.00 hodin ranní),
 • provozní doba na odloučených pracovištích obvyklá.


Platnost pravidel od 24. 2. 2021 do odvolání.

                                                                                               Mgr. Iveta Mácová

                                                                                               Ředitelka mateřské školy

Oznámení pro rodiče

Uzavření třídy Koťátek v Mateřské škole Dlouhá

Krajská hygienická stanice nařídila uzavření třídy Koťátek v MŠ Dlouhá z důvodu pozitivního výskytu na Covid - 19. Karanténa je stanovena ode dne vyhlášení  24. 2. - 1. 03. 2021.

Předpokládané obnovení provozu je možné stanovit na 02. 03. 2021 za předpokladu splnění všech karanténních opatření stanovených KHS. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými.

                                                   Děkuji za pochopení.
                                                   Mgr. Iveta Mácová - ředitelka organizace

Formulář: Ošetřovné člena rodiny
Formulář vyplňte a odevzdejte svému zaměstnavateli, ten jej poté doplní a po ukončení měsíce odešle na vaši OSSZ.

Žádost: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m?fbclid=IwAR1LwPLE06zU1VfAB--tWlf2rYnAAD1tYArRDTEhRFFBc91zf8EXU8-jhpA

Návod k vyplnění:

 https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Návod+jak+vyplnit+Žádost+o+ošetřovné+při+péči+o+dítě+za+kalendářní+měsíc+ve+kterém+bylo+uzavřeno+výchovné+zařízení+nebo+škola+či+jeho+část.pdf/?fbclid=IwAR3ObtE1_KaFxCdrLi0TD_S4-GWMZHEsBMZ8IU8G3M0q2878qD1_bX66v0Q

Oznámení pro rodiče

Oznámení KHSOznámení KHS

Oznámení pro rodiče

KHS – Prodloužení karanténních opatření

KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – územní pracoviště Děčín vydala dne 9. 2. 2021 Rozhodnutí o karanténních opatření pro třídu Motýlků v MŠ Májová.
Vzhledem k dalšímu výskytu pozitivně testovaných osob na přítomnost viru SARS – CoV-2, který způsobuje infekční onemocnění COVID -19, je nutné prodloužit nařízená karanténní opatření do 19. 2. 2021.
Provoz MŠ by mohl být znovu obnoven 22. 2. 2021.

                                                                        Děkuji za pochopení.
                                                                        Mgr. Iveta Mácová - ředitelka organizace

Prodloužení karantény - třída Motýlci

oznámení KHSoznámení KHS

Oznámení pro rodiče

KHS – Prodloužení karanténních opatření

KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – územní pracoviště Děčín vydala dne 9. 2. 2021 Rozhodnutí o karanténních opatření pro třídu Tygříků v MŠ K. H. Borovského.
Vzhledem k dalšímu výskytu pozitivně testovaných osob na přítomnost viru SARS – CoV-2, který způsobuje infekční onemocnění COVID -19, je nutné prodloužit nařízená karanténní opatření do 18. 2. 2021.
Provoz MŠ by mohl být znovu obnoven 19. 2. 2021.

                                                Děkuji za pochopení.
                                                 Mgr. Iveta Mácová - ředitelka organizace

Prodloužení karantény - třída Tygříků

vyjádření KHS - třída Tygříkůvyjádření KHS - třída Tygříků

Uzavření třídy Motýlků v Mateřské škole Májová

Krajská hygienická stanice nařídila uzavření třídy Motýlků v MŠ Májová z důvodu pozitivního výskytu  na Covid -19. Karanténa je stanovena ode dne vyhlášení  9. 2. - 15. 02. 2021.
Předpokládané obnovení provozu je možné stanovit na 16. 02. 2021 za předpokladu splnění všech karanténních opatření stanovených KHS. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými.

                                                   Děkuji za pochopení.
                                                   Mgr. Iveta Mácová - ředitelka organizace

Formulář: Ošetřovné člena rodiny 

Formulář vyplňte a odevzdejte svému zaměstnavateli, ten jej poté doplní a po ukončení měsíce odešle na vaši OSSZ.

Žádost: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m?fbclid=IwAR1LwPLE06zU1VfAB--tWlf2rYnAAD1tYArRDTEhRFFBc91zf8EXU8-jhpA

Návod k vyplnění:

 https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Návod+jak+vyplnit+Žádost+o+ošetřovné+při+péči+o+dítě+za+kalendářní+měsíc+ve+kterém+bylo+uzavřeno+výchovné+zařízení+nebo+škola+či+jeho+část.pdf/?fbclid=IwAR3ObtE1_KaFxCdrLi0TD_S4-GWMZHEsBMZ8IU8G3M0q2878qD1_bX66v0Q

Oznámení pro rodiče

Oznámení KHSOznámení KHS

Oznámení pro rodiče

Uzavření třídy Tygříků v Mateřské škole K. H. Borovského

Krajská hygienická stanice nařídila uzavření třídy Tygříků v MŠ K. H. Borovského z důvodu pozitivního výskytu na Covid - 19. Karanténa je stanovena ode dne vyhlášení  8. 2. - 14. 02. 2021.

Předpokládané obnovení provozu je možné stanovit na 15. 02. 2021 za předpokladu splnění všech karanténních opatření stanovených KHS. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými.

                                                   Děkuji za pochopení.
                                                   Mgr. Iveta Mácová - ředitelka organizace

Formulář: Ošetřovné člena rodiny
Formulář vyplňte a odevzdejte svému zaměstnavateli, ten jej poté doplní a po ukončení měsíce odešle na vaši OSSZ.

Žádost: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m?fbclid=IwAR1LwPLE06zU1VfAB--tWlf2rYnAAD1tYArRDTEhRFFBc91zf8EXU8-jhpA

Návod k vyplnění:

 https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Návod+jak+vyplnit+Žádost+o+ošetřovné+při+péči+o+dítě+za+kalendářní+měsíc+ve+kterém+bylo+uzavřeno+výchovné+zařízení+nebo+škola+či+jeho+část.pdf/?fbclid=IwAR3ObtE1_KaFxCdrLi0TD_S4-GWMZHEsBMZ8IU8G3M0q2878qD1_bX66v0Q

Oznámení pro rodiče

Oznámení KHSOznámení KHS

Oznámení pro rodiče

KHS – Prodloužení karanténních opatření

KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – územní pracoviště Děčín vydala dne 3. 2. 2021 Rozhodnutí o karanténních opatření pro třídu Slůňata v MŠ K. H. Borovského.

Vzhledem k dalšímu výskytu pozitivně testovaných osob na přítomnost viru SARS – CoV-2, který způsobuje infekční onemocnění COVID -19, je nutné prodloužit nařízená karanténní opatření do 11. 2. 2021.

Provoz MŠ by mohl být znovu obnoven 12. 2. 2021.

                                        Děkuji za pochopení.
                                    Mgr. Iveta Mácová - ředitelka organizace

Oznámení pro rodiče

Uzavření třídy Slůňat v Mateřské škole K. H. Borovského

Krajská hygienická stanice nařídila uzavření třídy Slůňat v MŠ K. H. Borovského z důvodu pozitivního výskytu  na Covid -19. Karanténa je stanovena ode dne vyhlášení  3. 2. - 08. 02. 2021.
Předpokládané obnovení provozu je možné stanovit na 9. 02. 2021 za předpokladu splnění všech karanténních opatření stanovených KHS. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými.

                                                   Děkuji za pochopení.
                                                   Mgr. Iveta Mácová - ředitelka organizace

Formulář: Ošetřovné člena rodiny

Formulář vyplňte a odevzdejte svému zaměstnavateli, ten jej poté doplní a po ukončení měsíce odešle na vaši OSSZ.

Žádost: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m?fbclid=IwAR1LwPLE06zU1VfAB--tWlf2rYnAAD1tYArRDTEhRFFBc91zf8EXU8-jhpA

Návod k vyplnění:
 https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Návod+jak+vyplnit+Žádost+o+ošetřovné+při+péči+o+dítě+za+kalendářní+měsíc+ve+kterém+bylo+uzavřeno+výchovné+zařízení+nebo+škola+či+jeho+část.pdf/?fbclid=IwAR3ObtE1_KaFxCdrLi0TD_S4-GWMZHEsBMZ8IU8G3M0q2878qD1_bX66v0Q

Oznámení pro rodiče

Oznámení z KHSOznámení z KHS

Oznámení pro rodiče

Ukončení nařízené karantény v MŠ K. H. Borovského ve třídě Medvídků. 
Do třídy Medvídků se mohou děti vrátit od 3.2. 2021Na návrat dětiček se těšíme a všem přejeme mnoho sil a především zdraví.
                              Kolektiv MŠ


Upozornění pro rodiče

Uzavření třídy Medvídků v Mateřské škole K. H. Borovského

Krajská hygienická stanice nařídila uzavření třídy Medvídků v MŠ K. H. Borovského z důvodu pozitivního výskytu u dítěte na Covid -19. Karanténa je stanovena ode dne vyhlášení 27. 1. - 01. 02. 2021.
Předpokládané obnovení provozu je možné stanovit na 02. 02. 2021 za předpokladu splnění všech karanténních opatření stanovených KHS. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými.

                                                   Děkuji za pochopení.
                                                   Mgr. Iveta Mácová - ředitelka organizace

Formulář: Ošetřovné člena rodiny

Formulář vyplňte a odevzdejte svému zaměstnavateli, ten jej poté doplní a po ukončení měsíce odešle na vaši OSSZ.

Žádost: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m?fbclid=IwAR1LwPLE06zU1VfAB--tWlf2rYnAAD1tYArRDTEhRFFBc91zf8EXU8-jhpA

Návod k vyplnění: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Návod+jak+vyplnit+Žádost+o+ošetřovné+při+péči+o+dítě+za+kalendářní+měsíc+ve+kterém+bylo+uzavřeno+výchovné+zařízení+nebo+škola+či+jeho+část.pdf/?fbclid=IwAR3ObtE1_KaFxCdrLi0TD_S4-GWMZHEsBMZ8IU8G3M0q2878qD1_bX66v0Q


Oznámení pro rodiče

Oznámení z KHS Oznámení z KHS

Provoz MŠ

Žádáme rodiče v této nelehké době, aby pokud možno, vyzvedávali své děti z MŠ, co možná nejdříve v odpoledních hodinách, a to z důvodů velké absence školního personálu. Přesto jsme nuceni slučovat děti ze tříd, jak ráno, tak odpoledne do tříd sběrných. Provoz je nadále otevřen dle provozní doby. Snažíme se provoz udržet - upřednostňujeme rodiče dětí převážně pracujících. Vzdělávání dětí je nadále zajištěné v nastaveném režimu týdenních programů, pokud si děti necháváte doma, nezapomeňte je omlouvat. Pro všechny děti je  zajištěn vzdělávací materiál dle týdenních programů včetně pracovních listů či webových odkazů možné inspirace ke vzdělávání. Kontaktujte tak své paní učitelky na svých kmenových třídách.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Věřím, že se vše vrátí do běžného režimu .

ředitelka MŠ - Mgr. Iveta Mácová

Oznámení pro rodiče

Z důvodu nových mimořádných opatření vydaných MZ ze dne 19.10. 2020 , prosíme rodiče, aby dětem přibalili do mateřské školky alespoň 2 roušky, budou využívány pouze  při vycházkách mimo areál MŠ. 

Děkujeme Vám, že nám pomáháte.
Kolektiv mateřské školy

Mimořádné opatření

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jako správního úřadu, který je příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a to ze dne 9. 9. 2020.

Vydává Mgr. Iveta Mácová - ředitelka Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, p. o., Děčín, pro všechny dospělé osoby při vstupu do budov z důvodu narůstajícího počtu nakažených COVID-19 v ČR, toto  mimořádné opatření jako prevenci pro další šíření onemocnění:

žádáme všechny, aby v době stavu nařízení dodržovali přísná hygienická, bezpečnostní, organizační opatření a postupy k zamezení možného šíření onemocnění COVID – 19

 • vstup do areálu mateřské školy  pouze s rouškou, děti navštěvující naší MŠ roušku NE
 • u vstupu do MŠ – proveďte dezinfekci rukou
 • nezdržujte se zbytečně v šatnách – dodržování rozestupů
 • předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění,
 • zákaz nošení vlastních hraček z domova,
 • rodiče zajistí dostatečné, vhodné množství oblečení (budeme trávit více času na školní zahradě za každého počasí),
 • omlouvání dětí je beze změn (do 8.00 hodin ranní),
 • provozní doba na odloučených pracovištích obvyklá.

 

Platnost pravidel od 10. 9. 2020 do odvolání.

 

                                                                                               Mgr. Iveta Mácová

                                                                                               Ředitelka mateřské školy

Platby na školní rok 2020/2021CENÍK za ÚPLATU a STRAVNÉ 
s platností od 1. 9. 2020

Úplata je povinná pro děti do 5let a to:    240,-KČ/měsíčně
Úplatu neplatí děti starší 5let (povinný rok předškolní docházky) a děti s OŠD a rodiny s dětmi pobírající dávky hmotné nouze a děti v pěstounské péči. 

Celý den:       

Mladší 5let    stravné    28,-KČ  /590,- KČ/   + úplata   240,- KČ   =   830,- KČ zálohy měsíčně
Předškoláci   stravné    28,-KČ  /590,- KČ/   + úplata       0,- KČ   =   590,- KČ zálohy měsíčně
Děti s OŠD    stravné   31,-KČ  /650,- KČ/   + úplata       0,- KČ   =   650,- KČ zálohy měsíčně

 Polodenní:       

Mladší 5let    stravné    22,-KČ  /470,- KČ/   + úplata   240,- KČ   =   710,- KČ zálohy měsíčně
Předškoláci   stravné    22,-KČ  /470,- KČ/   + úplata       0,- KČ   =   470,- KČ zálohy měsíčně
Děti s OŠD   stravné    25,-KČ  /530,- KČ/   + úplata       0,- KČ   =   530,- KČ zálohy měsíčně 

PLATBY možno hradit na bankovní účet:           3941560257/0100

                                        Variabilní symbol:   datum narození dítěte

                                        do poznámky:         jméno a příjmení dítěte

                                       na pokladnu v MŠ Májová: denně od 8,00h – 15,00h

 

V Děčíně dne  1. 7. 2020                                                                Mgr. Iveta Mácová – ředitelka organizace

 


 

Platby za ÚPLATU a za STRAVNÉ s platností od 1. 9. 2020

 

Platby se hradí vždy dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující (tzn. v srpnu na září, v září na říjen …).

 • Při opětovném neuhrazení bude postupováno podle školského zákona 561/2004 Sb. § 35 odst. d). Tzn. dítěti, může být v souladu s výše uvedeným ustanovením ukončeno předškolní vzdělávání.
 • V případě neuhrazených plateb je pohlíženo na nedoplatek jako pohledávku, kterou lze vymáhat.


ODHLAŠOVÁNÍ dětí ze stravy možné:

Den předem na svých kmenových třídách u učitelek nebo telefonicky, nejpozději však do 8,00h ranní daného dne a pracoviště, a to:

-   412 547 236    - vedoucí školní jídelny všech MŠ
-   412 547 778    - ekonomka všech MŠ
-   412 547 237    - kuchyň  MŠ Májová
-   412 547 818    - MŠ K. H. Borovského
-   412 517 120    - MŠ Dlouhá

Možnost domluvit se svými p. uč. na třídách – pokud do 8,00h ranní dítko nepřijde, automaticky ho omluvíme (podpis o souhlasu zákonného zástupce). 
S případnými dotazy ohledně stravování se obraťte na vedoucí školní kuchyně nebo vedoucí ekonomického oddělení.

PLATBY možno hradit na bankovní účet:               3941560257/0100

                                        Variabilní symbol:       datum narození dítěte

                                        do poznámky:            jméno a příjmení dítěte

                                       na pokladnu v MŠ Májová: denně od 8,00h – 15,00h

 

V Děčíně dne  1. 7. 2020                                                                Mgr. Iveta Mácová – ředitelka organizace

 

18.8.2020

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu.

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministri-skolstvi-a-zdravotnictvi-predstavili-manualy-pro

Otevírá se třída pro nejmenší děti ve věku od 2 do 3 let

Tex letáku je v PDF souboru níže uveden

OZNÁMENÍ PRO RODIČE

PLATEBNÍ REŽIM V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN

(ČERVENEC, SRPEN 2020)

 • Děti, které mají povinnost hradit úplatu a budou mateřskou školu v období letních prázdnin navštěvovat, hradí sníženou úplatu 150,-/měsíc a stravné 590,-/měsíc.
 • Děti, které nemají povinnost hradit úplatu a budou mateřskou školu v období letních prázdnin navštěvovat, hradí obvyklou částku stravného 590,-/měsíc. Pro tyto děti se nic nemění.
 • Děti, které v období letních prázdnin nebudou navštěvovat mateřskou školu, ale po prázdninách (tedy v září 2020) opět docházet budou, platí za tyto dva měsíce pouze sníženou část úplaty 150,-/měsíc. Stravné neplatí.
 • Děti, které budou mít od září 2020 povinnou předškolní docházku (5leté), bez ohledu na to, zda o letních prázdninách budou nebo nebudou docházet do mateřské školy, hradí část úplaty 150,-/měsíc. Stravné budou platit pouze děti, které budou v letních měsících navštěvovat mateřskou školu. Částka stravného se nemění, 590,-/měsíc.

Platby můžete hradit obvyklým způsobem do pokladny v budově MŠ Májová 372, Děčín XXXII – Boletice. Pouze v termínu 13. 7. – 17. 7. 2020 bude pokladna uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené, nebo bankovním převodem na účet č. 3941560257/0100, jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte.

 

V Děčíně 1. 6. 2020                                                                                     Mgr. Iveta Mácová                                                                                                                                                                                              ředitelka organizace

OZNÁMENÍ PRO RODIČE PLATEBNÍ REŽIM V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN (ČERVENEC, SRPEN 2020)

Platební režim v období letních prázdnin Platební režim v období letních prázdnin

Zápis do mateřské školy

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Děčín XXXII, Májová  372, příspěvkové organizace rozhodla v souladu
 s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace ve školním roce 2020/2021 takto:

                    Střediska poskytovaného vzdělávání

Mateřská škola
Májová 372, Děčín 32

Mateřská škola 
K. H. Borovského  336, Děčín 31

Mateřská škola
Dlouhá 112, Děčín 31 - Křešice

registrační číslo

rozhodnutí

registrační číslo

rozhodnutí

registrační číslo

rozhodnutí

7.

přijato

1.

přijato

4.

přijato

8.

přijato

2.

přijato

6.

přijato

15.

přijato

3.

přijato

12.

přijato

16.

přijato

5.

přijato

 

 

17.

přijato

9.

přijato

 

 

18.

přijato

10.

přijato

 

 

19.

přijato

11.

přijato

 

 

20.

přijato

13.

přijato

 

 

21.

přijato

14.

přijato

 

 

 

Jména dětí jsou uvedena pod registračními čísly, která rodiče obdrželi při zápisu.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné si vyzvednout po telefonické dohodě v Mateřské škole Děčín XXXII, Májová 372.

 

Vyvěšeno: 4. 6. 2020                                                                              

                                                                                       Mgr. Iveta Mácová
                                                                                    ředitelka Mateřské školy
                                                                               Děčín XXXII, Májová 372, p. o.
                                                                                         Tel: 770 156 252

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

 

 ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace, IČO 49888544

se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek a mobilních aplikací v souladu se se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.msboletice.cz

 

Stav souladu

a) Tyto internetové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na webových stránkách, které jsou v českém jazyce, jsou obsaženy povinně uveřejňované informace dle zák. č. 561/2004 Sb., o školách, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v sekcích „DOKUMENTY KE STAŽENÍ“, „Mateřská škola Boletice, MŠ Děčín XXXII“ a „Kontakty“, které splňují požadavky na ně kladené dle ust. § 4 a 5 zák. č. 99/2019 Sb. Úvodní stránka obsahuje rovněž proklikávací legendu obsažených sekcí ve třech symbolických obrázcích a stručnou legendu nahoře pro lepší orientaci. Popis těchto sekcí se zobrazí po pouhém najetí myší na sekci a je možno se v ní přehledně orientovat, a to rovněž za pomocí asistenčního zařízení. Cestu k jednotlivým informacím povinně uveřejňovaným tak bez větších obtíží snadno zvolí i osoba se sníženou schopností orientace v obsahu a textu webových stránek. Obsah těchto sekcí je pravidelně aktualizován, nicméně rámec tam poskytovaných informací je stabilní a obvykle se neodchyluje od nastaveného standardu. Informace tam obsažené jsou ve strojově čitelném formátu. Obsah stránek je možno zvětšit a přiblížit, aniž by byla dotčena jejich funkčnost, srozumitelnost, vnímatelnost. Webové stránky jsou tak vnímatelné, stabilní, ovladatelné a srozumitelné a vyhovují tedy požadavkům, které jsou na ni dle zákona č. 99/2019 Sb. kladeny.

 

 b) Na internetových stránkách v sekci „Aktuálně v MŠ“ a „Jídelníček“ jsou informace současně nabízeny v podobě jak JPG tak v PDF z důvodu lepší přehlednosti nabízených informací.

 

Nepřístupný obsah

 

Webové stránky obsahují rovněž informace a dokumenty, které byly školou uveřejněny dobrovolně a k jejichž uveřejnění není škola povinna. Většina tohoto obsahu byla v rámci dostupných možností přizpůsobena tomu, aby byla co nejlépe vnímatelná a srozumitelná také pro osoby, které mají snížené rozpoznávací schopnosti ohledně zobrazení obsahu webových stránek, nicméně u některých položek nebylo možno tyto blíže návštěvníkům s handicapem přiblížit. Jedná se zejména o fotografie a skenované dokumenty, které nelze převést do strojově čitelného formátu.

 

Uvedený obsah, ač se jedná o obsah, jehož uveřejnění zákon nevyžaduje, avšak je na webových stránkách umístěn, není přístupný:

a)       z důvodu nepřiměřené zátěže

Většina fotografií je uspořádána ve fotoalbech s vypovídajícím názvem. Následné označení každé jednotlivé fotografie popisem by školu zatížilo nepřiměřeně vynaloženými náklady, zejména s přihlédnutím k tomu, že se nejedná o povinně uveřejňované informace a podklady, na něž by se zákon č. 99/2019 Sb. vztahoval. Pro přihlášení ke stránkám u registrovaných je třeba obvykle použít myš. Existuje alternativa pro vstup z klávesnice bez použití myši, kterou zájemci sdělíme na vyžádání. Osoby, které se nepotřebují registrovat, nejsou v užívání stránek omezeny. Registrace se týká pouze omezeného počtu administrátorů webových stránek z řad zaměstnanců školy.

Nicméně, měl-li by návštěvník webových stránek potřebu zobrazit a vysvětlit také tento ostatní jejich obsah, smí se se svou žádostí obrátit na odpovědného pracovníka, Miloslavu Lánovou, tel. 770 195 103, zastupce@msboletice.cz, který je připraven předmětný obsah žadateli přiblížit, bude-li možné to po něm spravedlivě požadovat a pokud bude požadavek účelný a řešitelný.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 26. 2. 2020. Toto prohlášení je založeno na vlastním posouzení školy (viz 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 (1)).

Prohlášení bylo revidováno dne 26. 2. 2020

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud hendikepovaná osoba při prohlížení webových stránek narazí na webových stránkách na nemožnost zobrazení obsahu, na nějž dopadá zák. č. 99/2019 Sb., tedy na to, že by povinně uveřejňované informace nebylo možno zobrazit, byly nesrozumitelné nebo je nebylo možno přeložit za pomocí asistenčního nástroje, lze se s podnětem k nápravě nebo případně se žádostí o pomoc obrátit na e-mail adrese zastupce@msboletice.cz , nebo využít telefonní číslo 775 861 779 na našeho odpovědného pracovníka Miloslavu Lánovou, který se pokusí problém operativně vyřešit.

Postupy pro prosazování práva

Nedosáhnete-li uspokojivého vyřešení problému použitím zpětné vazby (viz výše), obraťte se, prosím, na ředitelku Mgr. Ivetu Mácovou, tel. 770 156 252, reditelka@msboletice.cz.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva: Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 e-mail: pristupnost@mvcr.cz


ODDÍL 2

VOLITELNÝ OBSAH

Následující volitelný obsah může být podle potřeby připojen k prohlášení o přístupnosti:

Tyto webové stránky jsou v provozu od roku 2015 a prošly v roce 2019 úpravami k zajištění souladu s vyhláškou o přístupnosti.


Poslední revize 26. 2. 2020

Za MŠ ředitelka Mgr. Iveta Mácová, v. rMateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign