logotyp

MOTÝLCI

Paní učitelky: 
      Tereza Prinzová
      Miluše Buryšková


Asistent pedagoga:
      Lucie Pilíková Šmírová

      

Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 151 324 - třída Motýlci.

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.Motto: 
V naší školce každý den, jdeme krůček za krůčkem. Za poznáním, za pohádkou s kamarádem, kamarádkou. Ať jsou nám tři nebo pět v motýlkách chcem poznat svět.

Školní rok 2022/2023 Integrovaný blok: 
Když se hlásí horké léto, rostou jahody, sejdeme se všichni spolu někde u vody

Tématický blok: Je nám dobře na světě (červen)

Cíl: rozvoj schopnosti žít ve společenství různých lidí a spolupracovat s nimi

Tématické bloky:

Děti z celého světa

Sláva, na zdar výletu


Plán akcí na červen 2023

 • 9.6. výlet ZOO Děčín
 • 16.6. výlet na hřiště U Kocánka
 • 23.6. výlet do HIT FLORY

 

Integrovaný blok:  Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

Tématický blok:  Já a moje rodina (květen)

CÍL:

vcítění se a empatie k druhým

Tématické bloky:

Moje rodina

Loučení s předškoláky

Naše Země

 

Plán akcí na květen2023

 • 18. 5. 2023 Olympiáda
 • 25. 5. 2023 loučení s předškoláky
 • BOZP nácvik evakuace 

 

 

Integrovaný blok:  Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

Tématický blok:  Život kolem nás (duben)

CÍL:
rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám        

Tématické bloky:

Svátky jara 

Doprava a bezpečnost

Čáry,máry pod kočáry

 

Plán akcí na duben 2023

 • Velikonoční barevný týden na třídě
 • Velikonoční svátky 
 • Hledání velikonočního zajíčka 
 • Divadlo OKÝNKO 
 • Čarodějnice 
 • Dopravní den 
 • Fingercar - zábavný den v MŠ 

 

Integrovaný blok:  Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

Tématický blok:  Příroda se probouzí (březen)

CÍL:
rozvíjení mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání          

Tématické bloky:

Rostliny 

Mláďata 

Cestičkou do školy s pohádkovými úkoly

 

Plán akcí na březen 2023

 • Návštěva 1. tříd
 • 8.3. závěrečná lekce plavání s rodiči
 • Vítáme jaro

 

 

Integrovaný blok:  A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

Tématický blok:  Svět je samá pohádka (únor)

CÍL

rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální.

Tématické bloky:

Z pohádky do pohádky
Kdo, co umí?

Plán akcí na únor 2023

 • Hurá je tu karneval 
 • 22.2.2023 Masopustní průvod s rodiči
 • Lekce plavání 

 

Tématický blok:  Zima, zima, zimička (leden)

CÍL

Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví.

Tématické bloky:

Tradice – příchod „Tří králů“

 Život v zimní krajině

 Zdravé tělo, zdravý duch

Plán akcí na leden 2023

 • Tříkrálový den 
 • Lekce plavání
 • 19.1.2023 Dentální hygiena- přednáška pro děti
 • 24.1.2023 nebojme se lékaře 
 • 27.1.2023 Třídní schůzky 

 Integrovaný blok
:
 
 
A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

Tématický blok:  Adventní čas (prosinec)

CÍL
Přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tématické bloky:

Peklo, peklo, peklíčko

Kouzelný čas adventu

Plán akcí na prosinec 2022

 • Tvořivá dílna s rodiči
 • 1.12.2022 Vánoční jarmark 
 • 5.12. 2022 Pekelný den 
 • 14.12.2022 Vánoční besídka s rodiči
 • Nadílkový den s Ježíškem 

 

Integrovaný blok: Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají se lidem do dvorů.

Tématický blok: Podzimní les (listopad)

CÍL

Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory apod.

Tématické bloky:

Život v podzimním lese

Zvířátka, chystejte si doupátka!

Plán akcí na listopad 2022

 • Halloween
 • Návštěva muzea
 • Keramické tvoření 
 • Předvánoční tvořivé aktivity s rodiči
 • Uzamykání školní zahrady

Tématický blok: Barevný podzim (říjen)

CÍLvšímat si přírody, starat se o rostliny, živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory apod.

Tématické bloky:

Pojďme spolu na zahrádku – co se urodilo

Podzim hýří barvami / Není drak jako drak

Plán akcí na říjen 2022

 • Drakiáda – Výstava draků
 • 5.10.2022 Divadelní představení- Kde je ten ježek?
 • 26.10.2022 Halloweenská dílnička s rodičiTématický blok: První poznání (září)

CÍL: uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat, pomáhá mladším dětem.

Tématické bloky:

Vítáme tě ve školce

Co děláme celý den?

Plán akcí na září 2022

 • 1. 9. 2022             Balónkové přivítání - uvítací den na všech MŠ - den plný her a balonků
 • 8. 9. 2022             Rodičovské třídní schůzky
 • V průběhu měsíce - Výroba přáníčka pro seniory – Mezinárodní den seniorů (1. 10. 2022)
Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign