Login
Paní učitelky
Hana Kolaříková
Michala Hornová
asistentka Gabriela Provázková

MOTTO: Opičky, dětičky,

mají rády písničky.
Rády kreslí, pracují,
S kamarády žertují.
Naše milé opičky - to jsou chytré hlavičky.

ČERVEN U OPIČEK

Oslava Dne dětí se uskutečnila výjezdem do Hopsána. Děti si bezvadně užily dopoledne.
Uspořádali jsme výpravu za pirátským pokladem, ke kterému nás dovedla nelehká cesta s úkoly.
Autobus nás odvezl na třídní výlet do Srbské Kamenice – kde se děti seznámily s faunou a florou zdejší krajiny. V lese jsme se věnovali tvoření s přírodnin.
Rozloučili jsme se s nejstaršími předškoláky – dopoledne ve třídě, zavzpomínali jsme na jejich nástup do MŠ, podělili se o dárečky a také se trochu občerstvili.

Odpoledne proběhlo loučení za přítomnosti nejbližších – pasováním, šerpováním , předáním pamětních listů a knih s věnováním. Někomu ukápla i slzička.

 

Přejeme všem krásné prázdniny.
KVĚTEN U OPIČEK

V květnu nás navštívil kouzelník s ptáčky, děti měly možnost seznámit se s některými letci žijícími v našich podnebných podmínkách, ale i s cizokrajným ptactvem.
Děti vyrobily dárky pro maminky a popřály krátkým vystoupením.
Někteří kamarádi se zúčastnili olympiády MŠ na hřišti ZŠ Vrchlického a byla i jedna medaile. Vyjeli jsme na zámek v Zákupech, děti se seznámily s historií života našich předků. V Domě dětí se představila dětem Balónková Evička a podělila je vtipnými balónky. Byli jsme v Zámeckých zahradách děčínského zámku, děti se naučily poznávat některé rostliny podle vzhledu i vůně.
Se všemi kamarády ze školky jsme společně oslavili Mezinárodní den dětí Zahradní slavností za účasti rodičů.DUBEN U OPIČEK

V dubnu jsme si s dětmi zopakovali základní pravidla silničního provozu pro chodce.
Někteří předškoláci, vybraní z cele MŠ nás reprezentovali na Dopravním dni, který uspořádal DDM v Děčíně.
Věnovali jsme se velikonočním zvykům a tradicím. Děti si zasely osení a pečovaly o ně.Někteří si vyzkoušeli pletení pomlázek. Pískání na vrbovou píšťalku. Každý si odnesl balíček s velikonočními sladkostmi a pletenou pomlázku, kterou upletli rodiče a paní učitelky.
Na své si přišli i rodiče, kteří se společně s dětmi zapojili do soutěží při hře Cesta velikonočního zajíčka.
Navštívili jsme ZOO V Děčíně, kde si děti prohlédly zvířata žijící v našich přírodních podmínkách. Předškoláci absolvovali zápis do ZŠ.
Od poloviny dubna mají děti možnost sledovat přerod housenky v motýla. V současné době je metamorfóza ve stádiu kukly. Doufáme, že zanedlouho se z kukly vyloupne motýl – babočka bodláková.
Na závěr měsíce dubna se ve třídě slétli čarodějové a čarodějnice, za svou snahu při zkoušce dostali Čarodějnické vysvědčení.Březen u opiček

Zaměřili jsme se na charakteristické rysy ročních období, především jsme vyzdvihli jaro. Děti se naučily poznávat první jarní květiny a k nim i básničky a písničky. Děti pojmenují domácí zvířata Pohádku O koťátku, které zapomnělo mňoukat jsme dramatizovali. Byli jsme pozváni na zahradu, kde si děti prohlédly z blízka ovce a jehňata. Zavítali jsme do Městské knihovny v Děčíně. Paní knihovnice nás provedla a děti si mohly vypůjčit knihu a prohlédnou si ji.
Ve čtvrtek 21. března jsme podpořili děti s downovým syndromem v akci nazvané PONOŽKOVÝ DEN.
Nejstarší předškoláci navštívili základní školu a zapojili se do výuky v jedné hodině.
Za účasti rodičů byl ukončen plavecký výcvik.

Únor u opiček

Tento měsíc se nesl v duchu pohádek
Děti si ze slaného těsta vyrobily Koblížka a dozdobily korálky. Dramatizovali jsme pohádku O perníkové chaloupce. K pohádce O Červené Karkulce vznikly pěkné ilustrace.
Také již víme, jak si správně čistit zoubky, o tom nám povídala studentka medicíny.
Navštívili jsme hasiče v Děčíně, kde se nám moc líbilo.
Na závěr měsíce jsme si uspořádali pohádkový karneval.


Leden u opiček


Pátého ledna jsme oslavili svátek Tří králů a ukončili vánoční období.
Věnovali jsme se lidskému tělu a péči o něj. Stavěli jsme pyramidu zdraví a naučili se, které potraviny jsou pro tělo důležité, které méně, a bez kterých se obejdeme. S předškoláky jsme se zaměřili na kresbu lidské postavy. Velký úspěch měla námětová hra Na lékaře.
Charakterizovali jsme zimní období, i když počasí zimně nenasvědčovalo a příroda mnoho sněhu nenadělila. Připomněli jsme si některé zimní sporty.
Také jsme si zakouzlili s kouzelníkem, který navštívil naši MŠ.

 

Prosinec u opiček

V průběhu celého měsíce panovala vánoční atmosféra. Děti se podílely na výzdobě třídy, na stoly ozdobily větvičky, do oken slepovaly vánoční řetězy, vyzkoušely si pečení vánočního cukroví, podílely se na zdobení stromečku. Čtvrtého prosince nás navštívil Mikuláš, čert a anděl. Každému z dětí nadělili balíček sladkostí, ale našlo se i uhlí. V úterý jedenáctého prosince přišli do třídy rodiče i prarodiče a prožili s námi pěkné vánoční odpoledne s dárky u stromečku. Děti předvedly krátké vystoupení. Vypravili jsme se do mýdlárny v Rubens v Růžové, kde si děti vyrobily dárkové balení mýdla pro své nejbližší.

 Přejeme všem krásné Vánoce a v novém roce se těšíme nashledanou.Listopad u Opiček

Měsíc jsme zahájili malováním na dýně a veselým karnevalem ve „strašidelném přestrojení“.Celý měsíc jsme si povídali o lesním prostředí, zvířatech, stromech.Zařadili jsme dvě pohádky z lesa a děti zvládly i jejich dramatizaci.Navštívili nás naši bývalí spolužáci ze ZŠ v Boleticích.V rámci rozvíjení pohybových dovedností a rozvíjení prostorové orientaci jsme navštívili Hopsárium v OC Pivovar.


Říjen u opiček

Věnovali jsme se podzimnímu ročnímu období.
Děti za pomoci rodičů vyráběly draky a uspořádali jsme DRAČÍ SLET. Draci zdobí interiér třídy a děti si odnesly medaile.
Pokusili jsme se o dramatizaci pohádky O veliké řepě. Pro velký zájem jsme pohádku hráli několikrát a všichni se vystřídali.
V říjnu byly příznivé povětrnostní podmínky pro pouštění draka, a proto jsme se vypravili s drakem na školní zahradu.
Navštívili jsme ZOO koutek v Křešicích a děti přinesly zvířatům něco na zub.Září u OPIČEK

A máme za sebou měsíc společné práce a úsilí. Někdy se to neobešlo bez slziček, ale vše jsme nakonec zvládli. Přivítali jsme mezi sebou nové kamarády a pomohli jim se zorientovat ve třídě i na zahradě. Tvořili jsme pravidla pobytu a pohybu ve třídě i v prostoru MŠ. Postupně zvládáme sebeobsluhu.

Napište nám

Vaše jméno/firma:

Váš e-mail:

Váš telefon:*

Váš-text:

Souhlasím s využitím osobních údajů pro účely marketingu


Opište prosím, kontrolní kód z obrázku

Opište prosím, kontrolní kód z obrázku:


NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Akce školky

ul. Májová 372
ul. Dlouhá 112
ul. K. H. Borovského 336

Mateřská škola Boletice, MŠ Děčín XXXII

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign